Vänta...

bagpal - Resor utanför EU

Resor utanför EU

När man skickar varor till länder utanför EU, måste alltid en tullfaktura/proforma skapas.

Vad är en tulldeklaration?

Packlista/Proforma När du skickar till ett land utanför EU som kräver tulldeklaration, kommer du att bli tillfrågad i Bagpals bokningsprocess att ange en packlista (även känd som en proforma tullfaktura). Vi har förberett snabbval för de allra vanligaste föremålen. Du väljer helt enkelt vad som finns i ditt bagage och anger uppskattat totalt värde. Syftet med detta dokument är att fastställa värdet av artiklar som rör sig över internationella gränser, det är inte för försäkringsändamål. Bagpal ser sedan till att övrig nödvändig information kommer med på tulldeklarationen ex att artiklarna är personliga, använda och inte avsedda till försäljning. I de allra flesta fall kommer detta medföra att ditt bagage kommer in och ut ur det aktuella landet utan lokala tullavgifter. Om du skickar artiklar av högt värde, föremål som är avsedda för försäljning eller förbjudna föremål kan du drabbas av förseningar och tullavgifter. När du sedan är klar med bokningen ska du skriva ut 3 exemplar och bifoga dem till ditt bagage på samma sätt som övrig dokumentation

Viktig information

Över 99% av Bagpals transporter utanför EU kommer att passera genom tullen utan att bli stoppad i.o.m. den utarbetade bokningsprocessen med tillhörande tulldeklaration. Bagpal har därför baserat prissättning på tjänsten utifrån att bagaget passerar tullmyndigheterna utan att bli stoppat. Våra priser inkluderar inte skatter, lokala avgifter, inspektionsavgifter eller andra avgifter samt att våra angivna leveranstider utgår från att ditt objekt inte fastnar, blir stoppat i tullen eller hos andra myndigheter. Det är i din roll som avsändare, ditt ansvar att se till att du är medveten om vad du skickar och de rådande tullbestämmelserna i destinationslandet och kan därför bli skyldig att betala tullar, skatter eller lokala avgifter. Om avgifter uppstår måste dessa betalas av avsändaren direkt till aktuell myndighet innan bagaget kan levereras.Bagpals leveranstider tar inte hänsyn till tull förseningar och Bagpal är inte på något sätt ansvariga för eventuella försenade leveranser, ytterligare leveransavgifter, eller andra avgifter som beror på stopp av leveransen i tull eller hos annan myndighet. Om ditt bagage mot förmodan skulle stoppas i tullen så kan det ta mellan 24-72 timmar att förtulla för att sedan ta ytterligare 24-72 timmar för att få in bagaget i cykeln för leveransnätverket.Vårt team finns alltid tillgänglig för att svara på dina frågor och vara behjälpliga men kan inte kontrollera att du har följt gällande destinations tullbestämmelser. Vi rekommenderar varje kund som reser utanför EU att noggrant kontrollera regler för sin destination direkt med destinationslandets officiella tullinstans.

Förbjudna föremål

Observera att Bagpal förbjuder kunder att skicka vissa artiklar, oavsett inom EU eller utanför EU, för en lista på förbjudna artiklar se våra allmänna villkor. Exempel på förbjudna föremål inkluderar: aerosoler, vätskor, pastor, geler, olagliga objekt, tonerkassetter, tobak, pengar och medicinering.

Dementi

Ovanstående information ges utifrån vår och våra distributörers erfarenhet och är endast i informationssyfte. Vår kundtjänst är tillgängliga för att ge råd, men när du skickar utanför EU, bör du alltid se till att du följer destinationslandets tullbestämmelser genom att kontrollera deras hemsida innan resan.