Vänta...

bagpal - Vad kan du skicka

Vad får du inte skicka?

Nedan listade artiklar (eller någon liknande beskrivning eller innehåll) kan inte skickas via vår tjänst. Om du skickar en produkt/artikel i nedanstående lista, kan det resultera i att din beställning annulleras utan förvarning och bagaget inte levereras.

I händelse av att en tullmyndighet beslagtar ditt bagage av någon anledning skall de anses levererade av bagpal.se och bagpal.se ska inte ha något ytterligare ansvar för kunden avseende på kundens bagage. Det åligger kunden att betala eventuella tullar, böter eller avgifter som åläggs av en sådan myndighet och upphandla sin upphämtning eller vidare leverans efter ett sådant beslag. Eventuella rättsliga påföljder samt tillkommande kostnader relaterat till detta tar inte bagpal.se något ansvar för.
Lista på förbjudna föremål

 • Aerosol (Deodorant, hårspray och övriga tryckkärl)
 • Vätskor, pastor och geler av något slag *
 • Alkoholhaltiga drycker
 • Skjutvapen och vapendelar, ammunition, sprängämnen, vapen (inklusive imitationer av samma)
 • Djur och animaliska produkter av något slag (levande eller död)
 • Någonting innehållandes bensin (vätska, gas eller rök)
 • Biologiska och medicinska prover
 • Poster som kräver en temperaturkontrollerad miljö
 • Kreditkort, betalkort
 • Kontanter eller andra former av överlåtbara valuta, oersättliga föremål
 • ID-handlingar (körkort, pass etc)
 • Droger, mediciner (inklusive receptbelagda)
 • Mänskliga kvarlevor eller aska
 • Knivar
 • Laptop datorer, stationära datorer, mobiltelefoner, smartphones eller läsplattor
 • Tändare
 • Livsmedel, hållbara livsmedelsartiklar och drycker.
 • Blommor och växtprodukter
 • Tonerkassetter
 • Frimärken (enbart använda)
 • Pornografi eller annan stötande litteratur
 • Receptbelagda läkemedel och farmaceutiska produkter
 • Tobak
 • Paket som är våta, läcker eller avger en doft av något slag
 • Värdesaker och höga poster värde inklusive men inte begränsat till antikviteter, målningar, smycken, ädelstenar och elektrisk utrustning

* För standardtjänster inom EU kan kund nu skicka små mängder av:

 • Shower gel
 • Tandkräm
 • Andra små mängder av icke brandfarlig och icke alkoholbaserade vätskor, pastor och geler för användning på semester.